Retourneren

 

Indien u een artikel wenst terug te sturen, kan u dit eenvoudig doen volgens de hierna vermelde instructies:

 

1) Melding van de terugzending binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

De kennisgeving van deze herroeping kan gebeuren via e-mail (info@littlehouseoffortune.be) of aangetekende brief aan Little house of fortune, Wettersesteenweg 195, 9520 Bavegem. (Zie eventueel modelbrief in de algemene voorwaarden, doch geenszins verplicht)

Na het verstrijken van deze termijn is het niet meer mogelijk af te zien van de aankoop.

 

2) Terugzending van de artikelen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf u mededeling via e-mail of aangetekende brief de overeenkomst te herroepen.

De artikelen dienen in perfecte staat, volledig en onbeschadigd en vergezeld van de originele labels en op eigen risico en kosten terug te worden gestuurd naar volgend adres:

Little house of fortune, Wettersesteenweg 195, 9520 Bavegem.

De kosten voor terugzending zijn uitsluitend ten laste van de consument.

 

3) Terugbetaling door Little house of fortune zo spoedig mogelijk na ontvangst terug van de artikelen.